Optička iluzija

Jeste li znali da optička iluzija može utjecati na promjer zjenica?

Optičke varke uglavnom poznajemo kao zgodnu razbibrigu. Međutim, optičke varke, odnosno iluzije, mogu biti vrlo korisne u neuroznanstvenim istraživanjima.

Tako su istraživači s katedri za psihologiju Sveučilišta u Oslu i Sveučilišta Ritsumeikan u Osaki napravili posebne statičke prikaze koji izazivaju dinamični dojam središnjih rupa koje se povećavaju.

Njihove optičke varke sastojale su se od središnje crne rupe te rupa u drugim svjetlijim bojama s nejasnim „razmazanim“ rubovima unutar točkastog rastera. Takve optičke iluzije pokazali su 50-orici zdravih ispitanika i ispitanica u dobi od 18 do 41 godinu uz istovremeno praćenje promjera zjenica i pokreta oka preciznim infracrvenim uređajima.

Nakon svakog prikaza bilježili su njihov subjektivan dojam „povećanja“ tamnih rupa rupa te subjektivno „povećanje“ svjetline prikaza sa središnjih uzoraka sa svijetlim bojama na Likertovoj skali. Kontrolni prikazi imali su neprepoznatljive ispremetane uzorke s istim vrijednostima svjetline i boja.

Percepcija povećanja ovih rupa značajno je varirala među ispitanicima.

  • Učinak optičke varke bio je najveći kod crne rupe pri čemu je subjektivna ocjena „povećanja“ rupe korelirala s povećanjem promjera zjenica kao da se radilo o stvarnom ulasku u tamni tunel.
  • Nasuprot tome, kod svjetlijih i obojenih prikaza došlo je do blažeg sužavanja zjeničnih otvora.
  • Zanimljivo je kako 15% ispitanika nije imalo dojam ekspanzije crne rupe, dok ih čak 20% nije primjetilo promjene prilikom promatranja obojenih rupa.                      

Ovi rezultati potvrđuju kako je zjenični refleks na svjetlo složeniji no što se do sada pretpostavljalo te uključuje i predviđanje, a ne samo puku reakciju zjenica na promjenu osvjetljenja. Autori pretpostavljaju kako psihofiziološka prilagodba promjera zjenica prije stvarne promjene intenziteta svjetla može pomoći u potencijalno opasnim situacijama naglog zablještenja ili naglog ulaska u tamni okoliš.

(Front. Hum. Neurosci., 30 May 2022.)

Dr. sc. Adrian Lukenda, spec. oftalmolog