Mjerenje očnog tlaka

Mjerenje očnog tlaka može se napraviti sa i bez dodira rožnice

Očni tlak najvažniji je rizični faktor za opasnu bolest očnog živca - glaukom. Zbog toga je vrlo važno na svakom kompletnom oftalmološkom pregledu izmjeriti očni tlak posebnim uređajima koji se nazivaju tonometri.

U našoj očnoj poliklinici očni tlak mjerimo sa i bez dodira rožnice. Pritom za brzo i jednostavno mjerenje tlaka kod manje rizičnih pacijenata u Opto centru koristimo nekontaktni zračni tonometar. 

Kod graničnih vrijednosti očnog tlaka ili kod sumnje na glaukom nužno je napraviti aplanacijsku tonometriju. Kontaktno mjerenje očnog tlaka radi se uz pomoć aplanacijskog Goldmannovog tonometra na rožnici koja je prethodno anestezirana kapima. Aplanacijska tonometrija je zlatni standard u dijagnozi i praćenju glaukoma, kao što su to i pregled vidnog polja i mjerenje debljine rožnice ili pahimetrija.

Povišeni očni tlak oštećuje očni živac i uzrokuje razvoj glaukoma.

oct_pregled.jpg