Wavefront, što je to?

Sve nesavršenosti (devijacije) optičkog sustava koje onemogućuju stvaranje idealne slike na mrežnici oka nazivamo aberacijama oka. Za mjerenje ovih aberacija potrebni su posebni uređaji koji metodom valne fronte (eng. wavefront) precizno otkrivaju postojanje aberacija višeg i nižeg reda. U aberacije nižeg reda (eng. lower order aberrations) svrstavamo refrakcijske greške poput kratkovidnosti, dalekovidnosti i astigmatizma. Precizno otkrivanje i mjerenje aberacija višeg reda (eng. higher order aberrations) moguće je tek upotrebom wavefront tehnologije.

Idealna valna fronta ima oblik kugle (sfere) koja se, zbog prisutnosti aberacija, mijenja prolaskom kroz optički sustav ljudskog oka. Rezultati „wavefront“ mjerenja danas se najčešće prikazuju kao Zernike-ovi polinomi. Uređaji koji mjeri „wavefront“ oka, poput Wavefront Analyzera u OPTO CENTRU, su oko 25 puta precizniji od klasičnih uređaja koji mjere aberacije nižeg reda važne za određivanje dioptrija za naočale i kontaktne leće. Na temelju ovog uređaja u Opto centru možemo izvesti individualne "wavefront" vođene laserske tretmane (vidi niže).

Jednostavno rečeno, tisuće ljudi mogu imati istu dioptriju, ali ne postoje dva potpuno jednaka nalaza mjerenja „wavefront“ aberacija.

Vid bez aberacija.
Vid bez aberacija.Vid bez aberacija.
Vid s aberacijama.
Vid s aberacijama.Vid s aberacijama.
Aberacije oka po zernike-u.
Aberacije oka po zernike-u.Aberacije oka po zernike-u.

Aberacije višeg reda mogu biti izazvane i samim laserskim tretmanom, što je bio čest slučaj kod korekcija dioptrija na starijim generacijama lasera, prije pojave Allegretto lasera. Najznačajnije aberacije višeg reda moguće je danas neutralizirati uz pomoć „wavefront“ optimiziranih i „wavefront“ vođenih tretmana na Allegretto laseru. Wavefront tehnologija uspješno se primjenjuje za smanjenje aberacija i kod nositelja kontaktnih leća.

Simptomi aberacija višeg reda

Blage i umjerene aberacije višeg reda uglavnom ne izazivaju simptome . Naime, kod većine osoba mozak ima sposobnost „izgladiti“ manje nesavršenosti u slici koju dobiva iz oka, a neke nesavršenosti mogu biti i korisne. Izraženije aberacije mogu u uvjetima slabijeg osvjetljenja smanjiti kvalitetu slike što se najčešće manifestira takozvanim halo-ima i drugim načinima raspršenja svjetla. U ekstremnim slučajevima, aberacije višeg reda mogu smanjiti i ukupnu vidnu oštrinu. Najčešće se kao granična vrijednost aberacija višeg reda kod kojih se preporučuje individualizirani „wavefront“ vođeni tretman, uzima vrijednost RMSh (korijen od kvadrata srednjih vrijednosti aberacija višeg reda) od 0.3-0.4 ovisno o dioptriji. Konačna odluka o izboru tretmana ovisi i o rezultatima drugih mjerenja koja su sastavni dio svakog predoperativnog pregleda za lasersku korekciju vida u Opto Centru.

wavefront optimizirani tretman
wavefront optimizirani tretmanwavefront optimizirani tretman
wavefront vođeni PRK - Jedino u Opto Centru
wavefront vođeni PRK - Jedino u Opto Centruwavefront vođeni PRK - Jedino u Opto Centru

„Wavefront“ optimizirani ili „wavefront“ vođeni PRK /LASIK?

Klasični tretmani skidanja dioptrije na laserima starijih generacija nisu uzimali u obzir aberacije višeg reda. Štoviše, ovakvi laserski tretmani često bi i povećali neke aberacije koje loše utječu na vid.
Razvoj „wavefront“ tehnologije omogućio je i bolje razumijevanje uloge aberacija višeg reda u nastanku idealne slike u oku. Tvrtka Wavelight, danas Alcon, među prvima u svijetu implementirala je ove spoznaje što je rezultiralo nastankom „wavefront“ optimiziranih (eng. wavefront optimized) i „wavefront“ vođenih (eng. wavefront guided) tretmana na Allegretto laserima.

"Wavefront" optimizirani tretmani posebno su dizajnirani za svaku pojedinu dioptriju i veličinu rožnice. Ovi tretmani praktično su riješili problem nastanka sfernih aberacija nakon zahvata koji su bili najveći problem kod klasičnih tretmana.
Kod manjeg broja osoba aberacije višeg stupnja nije moguće u cijelosti korigirati standardnim „wavefront“ optimiziranim tretmanom, pa je potrebno napraviti individualizirani „wavefront“ vođeni PRK ili LASIK tretman. Ova vrsta laserskog skidanja dioptrije izvodi se na temelju „wavefront“ mjerenja cjelokupnog optičkog sustava oka uz pomoć visokosofisticiranog aberometra Allegro Analyzer. Podaci iz Analyzer-a prenose se u laser gdje se odabire najbolji profil tretmana za svakog pojedinca. Prvi uspješni wavefront vođeni LASIK u svijetu napravio je prof. Theo Seiler 1999. godine s kojim kirurški tim naše poliklinike redovito surađuje. Transepitelni "wavefront" vođeni PRK tretman kod nas se rutinski izvodi jedino u Opto Centru.

Odluku o konačnom izboru postupka laserskog skidanja dioptrije koji će najbolje odgovarati Vašem oku svakako treba donijeti u konzultaciji s našim oftalmologom tijekom predoperativnog pregleda.

 

prof. seiler i dr. lukenda sa suradnicima
prof. Seiler i dr. Lukenda sa suradnicima

Metode: PRK ili LASIKWaveLight Analyzer

Alcon WaveLight Analyzer je aberometar koji mjeri aberacije cjelokupnog optičkog sustava oka: od rožnice, preko očne leće do mrežnice, za razliku od rožničnih topografa koji mjere samo prednji dio oka, odnosno rožnicu. Uređaj radi na principu laserskih zraka koje prolaze kroz oko te se potom vraćaju u senzore uređaja (Tscherningov princip). Računalo potom stvara 3D prikaz aberacija koji je jedinstven za svakog pojedinog pacijenta.

Wavefront Analyzer može bitno pomoći operateru u odluci o izboru wavefront optimiziranog ili wavefront vođenog PRK ili LASIK zahvata na Allegretto Eye-Q laseru.

Karakteristike uređaja:

  • izračunava individualne „wavefront“ aberacije oka
  • radi na osnovi Tscherning-ovog principa koji minimalizira mogućnost lažno pozitivnog rezultata
  • omogućuje povezivanje rezultata „wavefront“ mjerenja s Allegretto laserom što je preduvjet izvođenja „wavefront“ vođenih tretmana
  • mjeri od -12.00 do +6.00 dioptrija sfere te do 6 dioptrija astigmatizma, uz promjere zjenica od 3 do 8 mm