Opći uvjeti korištenja internet stranice

1. Značenje izraza

Izdavač Internet stranice www.opto-centar.hr  je OPTO CENTAR optika d.o.o., Vlaška 64 sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 91553793534, (u daljnjem  tekstu: Opto Centar).

Opto Centar putem internet stranice www.opto-centar.hr  pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Opto Centra.

Korisnik internet stranice www.opto-centar.hr je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila internat stranici www.opto-centar.hr.

Internet stranica podrazumijeva sve internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.opto-centar.hr.

2. Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja internet stranice www.opto-centar.hr (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internet stranice www.opto-centar.hr.

Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internet stranice www.opto-centar.hr  u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Opto Centra, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Opto Centra.

3. Promjena Općih uvjeta korištenja

Opto Centar zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Opto Centar može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

4. Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti internet stranicu www.opto-centar.hr  isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Opto Centra ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.opto-centar.hr  strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.opto-centar.hr  za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.opto-centar.hr  na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Opto Centru.

5. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.opto-centar.hr  vlasništvo su Opto Centra te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Opto Centar je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.opto-centar.hr  neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih internet stranica bez pisanog odobrenja Opto Centra. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.opto-centar.hr , u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.opto-centar.hr  preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da na internet stranicama www.opto-centar.hr  neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Opto Centar nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio Internet stranica www.opto-centar.hr , Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Opto Centru pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

6. Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internet stranica www.opto-centar.hr , isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internet stranica www.opto-centar.hr.

7. Privatnost

Prilikom korištenja internet stranica www.opto-centar.hr  i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika, Opto Centar može prikupljati određene osobne podatke Korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korištenjem Internet stranica www.opto-centar.hr  pristajete na javno objavljena Politiku zaštite privatnosti osobnih podataka Opto Centra te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Politiku zaštite privatnosti osobnih podataka.

Politiku zaštite privatnosti osobnih podataka Opto Centra nalaze se na Internet stranici www.opto-centar.hr  pod rubrikom „Politika zaštite privatnosti osobnih podataka“, a koja možete pronaći na linku: http://opto-centar.hr/politika-zas-tite-privatnosti-osobnih-podataka.html

8. Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.opto-centar.hr , smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

9. Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad internet stranice www.opto-centar.hr , daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, internet stranica www.opto-centar.hr  na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Korištenjem internet stranica www.opto-centar.hr  bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ukoliko Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.opto-centar.hr , s time da mu pojedine mogućnosti internet stranice neće biti dostupne.

Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.opto-centar.hr  pod rubrikom "Kolačići", a koje pojedinosti možete pronaći na linku: opto-centar.hr/kolacici.html

10. Odgovori na pitanja u rubrici „PITAJTE DOKTORA“

Odgovori na pitanja, zaključci, mišljenja, stavovi, opaske i/ili bilo koji drugi navodi sadržani u rubrici „PITAJTE DOKTORA“, kao i odgovori na pitanja u drugim rubrikama poput rubrika „NARUČITE SE“, i „POŠALJITE UPIT“  predstavljaju samo informativne, orijentacijske i okvirne podatke te se na iste nije moguće pouzdati bez stručnog pregleda i pomne analize koja se može izvršiti isključivo od strane stručnog osoblja Izdavača. Odgovori na pitanja ne smatraju se obvezujućim u odnosu na Opto Centar, Korisnika niti bilo koju treću osobu.

Odgovori na pitanja su utemeljeni na činjenicama, okolnostima, pretpostavkama, podacima i/ili tvrdnjama iznesenim u postavljenim upitima. Prilikom postavljanja upita Korisnik potvrđuje kako je prezentirao sve činjenice i okolnosti koje su mu poznate ili koje bi mu po redovitom tijeku stvari trebale biti poznate. Ukoliko bilo koja od predmetnih činjenica, okolnosti, pretpostavki, podataka i/ili tvrdnji nije točna, Korisnik je obvezan Izdavača o tome izvijestiti pisanim putem, budući da netočnost ili nepotpunost podataka može uzrokovati promjenu danog odgovora.

Odgovori na pitanja temelje se na praksi, stručnim dostignućima, tehnologiji i/ili iskustvu koje je dostupno u trenutku davanja odgovora na postavljeni upit. Budući da su predmetna praksa, stručna dostignuća, tehnologija i/ili iskustva podložni promjenama, nije moguće osigurati aktualnost danih odgovora kroz buduće razdoblje.

11. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da internet stranice www.opto-centar.hr  koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Opto Centar kao niti bilo koja osoba povezana s Opto Centrom ne jamče ni na koji način da upotreba internet stranica www.opto-centar.hr  neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Opto Centar nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom internet stranica www.opto-centar.hr , kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Opto Centar nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Opto Centar ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.opto-centar.hr , djelomično ili u cijelosti.

Opto Centar se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s Internet stranice www.opto-centar.hr  U slučaju da Korisnik pristupi internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Opto Centra.