Prof. dr. sc. Miro Kalauz, specijalist oftalmolog

Prof- dr- sc- Miro Kalauz.jpg

Prof. dr. sc. Miro Kalauz član je našeg kirurškog tima od 2005. godine. Profesor Kalauz jedan je od vodećih kirurga u Hrvatskoj u području prednjeg dijela oka s iskustvom od više desetaka tisuća uspješno obavljenih operacija mrene, zahvata zamjene očne leće, ugradnje fakičnih leća, presađivanja rožnice, uklanjanja tumora te druge kirurgije prednjeg segmenta oka.

Znanstveno zvanje profesora stekao je na Klinici za očne bolesti KBC Zagreb pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirao, završio specijalizaciju iz oftalmologije te stekao naslov užeg specijalista iz područja prednjeg segmenta oka. Tema njegovog magisterija i doktorata bile su intraokularne leće kod operacije mrene te bolesti rožnice.  Operacije mrene i transplantacije rožnice usavršavao je u uglednoj nizozemskoj klinici Ogzikenhuiss u Rotterdamu. 

Trenutno predaje na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Mentor je brojnim studentima i doktorandima. Čest je predavač na kongresima i tečajevima kod nas i u inozemstvu. Ugledan je član brojnih stručnih društava i udruga te potpredsjednik društva za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju. Autor je više od stotinu kongresnih sažetaka i radova u indeksiranim časopisima, kao i brojnih poglavlja u sveučilišnim udžbenicima.

natrag