Žuta pjega (makula)

Žuta pjega ili makula je središnji dio mrežnice na koji se fokusira slika predmeta kojeg gledamo. Ona je sastavni dio svakog oka i mjesto najjasnijeg vida. Bolesti makule utječu na kvalitetu i mogućnosti našega vida. Degeneracija žute pjege je postupno oštećenje oblika i funkcije žute pjege koje nastupa iza 50 godine života. Ona je jedan od vodećih uzročnika gubitka centralne vidne oštrine koju bolesnici najčešće opisuju kao nemogućnost da vide centar slike npr. u rečenici koju čitaju nedostaju središnja slova, ne vide jasno lice osobe koju gledaju i sl.