Vidno polje

Pretraga vidnog polja ili automatizirana perimetrija najvažnija je funkcionalna pretraga vidnog živca. Iznimno je važna za rano otkrivanje ozbiljnih bolesti poput glaukoma (vidi: Glaukom - tihi kradljivac vida), te upalnih i drugih bolesti vidnog živca.

Humphrey-Zeiss kompjuterizirani aparat za perimetriju (mjerenje vidnog polja) predstavlja zlatni standard u dijagnostici glaukoma u svijetu. SWAP program sa svjetlom kratke valne duljine (plavi stimulus na žutoj podlozi) dokazano otkriva najranije posljedice bolesti očnog živca. Uz OCT snimanje očnih živaca, pregled vidnog polja na ovom uređaju neophodan je dio pregleda bolesnika sa sumnjom na glaukom u OPTO CENTRU.

perimetrija.jpg