Vidna oštrina

Vidna oštrina ili vizus (VO, visus oculi) je kvantitativna mjera funkcije vida. Ispituje se tablicama sa crnim simbolima (optotipima) na bijeloj podlozi koje se nalaze na standardnoj udaljenosti od pacijenta.

Vidna oštrina označava najbolju moguću vidnu funkciju sa ili bez korekcije naočalama ili kontaktnim lećama. Uredna vidna oštrina označava se s 1,0 ili 100%. Neke osobe mogu imati i bolju vidnu oštrinu, npr. 1.2 ili 1.5. Slabija vidna oštrina od uredne naziva se slabovidnost ili ambliopija.

Preduvjet dobre centralne vidne oštrine je žarište slike u središtu žute pjege, uz uredne živčane puteve do vidnih centara u mozgu.

Osim centralne vidne oštrine, postoji i periferni vid koji služi prvenstveno za orijentaciju u prostoru. Mjeri se posebnim aparatima za mjerenje vidnog polja - perimetrima.