Vidno polje

Vidno polje je skup svih točaka u prostoru koje vidimo dok gledamo ravno ispred sebe. Mjeri se perimetrima, dok se metode mjerenja nazivaju perimetrijom.

Poremećaji vidnog polja mogu nastati kod raznih bolesti vidnog živca (glaukom i druge neuropatije), vidnih puteva i centara u mozgu, ali isto tako i eventualnih bolesti i zamućenja na površini i unutar oka.