Razmak zjenica

Razmak zjenica je udaljenost između središta obiju zjenica. Ova vrijednost izražava se u milimetrima, a važna je kod izrade naočala. Razmak zjenica kod čitanja manji je za 3-4 milimetra zbog konvergencije očiju.