Čunjići i štapići

Čunjići i štapići u oku su fotoreceptorske stanice koje se nalaze u mrežnici. Pretvaraju vidljivu svjetlost u električne signale koji se putem vidnog živca prenose do mozga. Iako im je funkcija slična, čunjići i štapići dosta se razlikuju.

Čunjići su osjetljivi na boju. Najviše ih ima u središnjem dijelu mrežnice ili makuli, gdje omogućuju oštru i detaljnu sliku pri jačem svjetlu.

Štapića ima znatno više. Nalaze se perifernije u mrežnici. Nisu osjetljivi na boju i služe za raspoznavanje predmeta pri slabom svjetlu, te orijentaciju u prostoru.