Mrežnica (retina)

Vidi: anatomija oka

Mrežnica ili retina je tanki sloj živaca koji prekriva unutarnju stranu očne jabučice. Sadrži fotoreceptore koji pretvaraju svjetlosne signale u električne. Električni signali se dalje prenose putem drugih živčanih stanica vidnog puta preko vidnog živca do mozga.

Razlikujemo središnji dio mrežnice, žutu pjegu ili makulu, koja je odgovorna za centralnu vidnu oštrinu, te njen periferni dio koji je važan za snalaženje u prostoru. Mrežnica je jedini vidljivi dio središnjeg živčanog sustava pa se pregled očne pozadine (fundusa) te pregled strukture mrežnice OCT-om koriste i u dijagnostici bolesti drugih organskih sustava.