Bjeloočnica

Bjeloočnica ili sklera je bijela fibrozna ovojnica oka. Sastoji se od kolagena i elastičnih niti. Zajedno s rožnicom čini vanjsku ovojnicu oka.

Služi za zaštitu unutrašnjosti oka od raznih negativnih mehaničkih utjecaja.

Vidi: anatomija oka.