Bifokalne leće

Bifokalne leće imaju dva žarišta ili fokusa, za razliku od jednojakosnih leća koje imaju jedno žarište. Koriste se za korekciju dviju udaljenosti, najčešće daljine i blizine.

Prednost im je što nisu potrebne dvoje naočale (za daljinu i blizinu). Nedostaci su nagli i vidljivi prijelaz sa daljine na blizinu te slabije izoštreni predmeti na srednjoj udaljenosti. Danas se sve manje koriste na naočalama i kontaktnim lećama, te ih sve više zamjenjuju progresivne (multifokalne) leće za korekciju prezbiopije.