Astigmatizam

si_7e30ee1775bf9b84887338b90307296f.imgAstigmatizam je greška refrakcije oka koja nastaje uslijed nejednake zakrivljenosti rožnice ili očne leće u različitim meridijanima. Oko s astigmatizmom najlakše je zamisliti kao ragbi loptu. Pri tome je najčešće horizontalni meridijan slabije, a drugi okomiti meridijan jače zakrivljen.
Posljedica astigmatizma su paralelne zrake svjetlosti koje se nakon ulaska u oko ne sijeku u jednoj točci (žarištu) nego u crti što sliku čini mutnom i iskrivljenom. Može se ispraviti naočalama, kontaktnim lećama te u novije vrijeme i postupcima refraktivne kirurgije.