Adaptacija

  • Adaptacija (prilagodba) na svjetlo ili tamu: pri prijelazu iz slabo u jako osvjetljen prostor i obrnuto određeno vrijeme slabije vidimo. Ovo vrijeme se naziva adaptacija (prilagodba) oka. Kod adaptacije oka, funkcija primanja svjetlosnih podražaja prebacuje se s čunjića na štapiće i obrnuto (vidi fotoreceptori).
  • Adaptacija na kontaktne leće: postupak kod kojega se rožnica postupno privikava na kontaktnu leću koja je stavljena prvi puta ili nakon duže pauze.