Ultrazvuk

Ultrazvuk označava zvučne valove frekvencija iznad ljudske čujnosti (20 kHz na više), za neinvazivna mjerenja se koristi od 3  do 10 MHz. U oftalmologiji se ultrazvuk koristi za neinvazivnu pretragu očne jabučice i struktura u orbiti. Nova generacija visokofrekventnih ultrazvuka omogućuje pretragu i prednjeg dijela oka (ultrazvučna biomikroskopija). Ova pretraga dostupna je samo u rijetkim specijaliziranim ustanovama.