Perimetrija (VIDNO POLJE)

Perimetrija ili vidno polje je jednostavna i neinvazivna metoda mjerenja osjetljivosti svjetla u vidnom polju.

Vidno polje se može ispitati ugrubo testom konfrontacije ili bitno preciznije uz pomoć manualnih (Goldmann) i automatskih perimetara. Automatski perimetri Humphrey-Zeiss te Octopus perimetri danas su zlatni standard u dijagnostici i praćenju glaukoma i neuroloških bolesti.