Dioptrija

Dioptrija je mjera lomne jakosti leće ili zakrivljenosti zrcala. Obrnuto je proporcionalna žarišnoj udaljenosti (Dpt=1/žarišna udaljenost u metrima).

Tako npr. konveksna leća s jakošću od +1,00 Dpt ima žarište na udaljenosti od 1 metra, a leća od +3,00 Dptr na udaljenosti 0,3 metra. Konveksne plus (+) leće koriste se za ispravljanje dalekovidnosti, a konkavne minus (-) leće za ispravljanje kratkovidnosti.

Dioptrija nije slabovidnost

Dioptrija se često zamijenjuje s pojmom slabijeg vida i vidne oštrine, te s pojmom slabovidnosti. Iako plus ili minus dioptrija, kao i astigmatizam, smanjuju vidnu oštrinu, uz pravilnu korekciju dioptrije naočalama, kontaktnim lećama ili operativnim zahvatom vidna oštrina se može vratiti na 100% vida. Jedino kod slabovidnih osoba, te kod osoba kod kojih je vid smanjen uslijed raznih bolesti oka, vidna oštrina manja je od 100% i uz najbolju moguću korekciju.