Prim. mr. sc. Željka Karaman Martinović, oftalmolog

zeljka___karaman-martinovic.jpg

Doktorica Željka Karaman Martinović naša je priznata stručnjakinja za bolesti prednjeg segmenta, primjenu specijalnih vrsta kontaktnih leća za nepravilne rožnice i kontrolu kratkovidnosti, kao i dijagnostiku i liječenje glaukoma te suvremene ultrazvučne pretrage oka. U očnoj poliklinici Opto centar radi od 2007. godine.

Oftalmologiju je specijalizirala na Klinici za oftalmologiju KB «Sveti Duh“. Akademsku titulu magistre znanosti stekla je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Završila poslijediplomski studij Ultrazvuk u kliničkoj medicini - smjer oftalmologija. Titulu primarijus dobila je 2015. godine, dok je od 2019. godine specijalist iz uže specijalizacije iz prednjeg segmenta oka.

Kao autor ili koautor objavila je 25 radova iz područja oftalmologije, od toga 11 radova u bazi Current Contents, a autorica ili koautorica je i u 11 poglavlja u knjigama ili priručnicima. Prezentirala je više od stotinu radova na znanstvenim i stručnim skupovima. Predavala je na nizu stručnih skupova i tečajeva, posebno u području specijalnih kontaktnih leća. Prošla je niz edukacija u inozemstvu u području bolesti rožnice i kontaktnih leća a dobitnica je i stipendije za edukaciju na Sveučilišnoj očnoj bolnici u Dusseldorfu, Njemačka. 
Članica je brojnih međunarodnih i hrvatskih udruženja liječnika u području kontaktnih leća, ultrazvuka, sive mrene i refrakcijske kirurgije. 

natrag