Što je Atenski protokol?

Atenski protokol je alternativni način istovremenog poboljšanja vidne oštrine kod nepravilnih rožnica i keratokonusa uz pomoć topografski-vođenog PRK-a i očvršćivanja rožnice „crosslinking“ zahvatom kako bi se ujedno spriječilo napredovanje bolesti.

Prve kombinirane zahvate napravio je prof. John Kanellopoulos sa Sveučilišta u New Yorku. Naši kirurzi su, među prvima kod nas, navedeni protokol koristili kod rožnica s povećanim rizikom za razvoj keratokonusa. U svijetu još uvijek nema konsenzusa jesu li koristi od ovog tretmana veći od mogućih rizika te se za zaustavljanje napredovanja keratokonusa još uvijek preporučuje jedan od standardnih "crosslinking" protokola koji ne uključuje lasersku ablaciju rožnice, dok se za korekciju vidne oštrine još uvijek preporučuju tvrde plinopropusne leće (vidi .

prof_seiler_otac_refraktivne_kirurgije_i_dr_lukenda_sa_suradnicima.jpg
prof. Seiler, otac refraktivne kirurgije, i dr. Lukenda sa suradnicima