Pravila programa vjernosti "Moj Opto centar"

Organizator programa vjernosti je OČNA POLIKLINIKA OPTO CENTAR sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 64, OIB: 20231907944 (u daljnjem tekstu: OC) koji naziva svoj program vjernosti “MOJ OPTO CENTAR” (u daljnjem tekstu: Program vjernosti).

ČLANSTVO

Članstvo u Programu vjernosti je besplatno, a član Programa vjernosti može postati svaka punoljetna fizička osoba.

Članom Programa vjernosti postaje se ispunjavanjem i predajom pismene pristupnice u OC ili elektronskim putem, ispunjavajući prijavnicu na web stranici OPTO CENTRA www.opto-centar.hr. OC određuje sadržaj pristupnice u skladu s primjenjivim propisima i potrebama Programa vjernosti. Sastavni dio pristupnice OC-a su ova Pravila te pristupnica obavezno sadrži potvrdu člana o tome da je upoznat s ovim Pravilima, u njihovoj važećoj verziji. Davanjem naznačene privole na pristupnici svaki član daje suglasnost da se njegovi osobni podaci koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

PRAVA I OBVEZE

Svojim učlanjenjem u Program vjernosti član ne preuzima nikakve obaveze, a stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti koje se sastoji od:

  • primanja newslettera i sms obavijesti Programa vjernosti
  • primanja redovnih obavijesti o kontrolnim pregledima u Poliklinici OC
  • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda, pregleda i ostalih usluga koje se organiziraju samo za članove Programa vjernosti
  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti
  • brojne druge pogodnosti koje će OC s vremena na vrijeme osigurati samo za članove Programa vjernosti

OC pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

OSOBNI PODACI

OC će obradu osobnih podataka članova Programa vjernosti obavljati sukladno važećim propisima kojima je regulirana zaštita podataka. Osobni podaci koje član predaje OC  koristit će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti i njegovih aktivnosti. Osobni podaci vode se u informatičkom sustavu OC uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu.  Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog član je dužan prijaviti OC-u.  Isključivo je član odgovoran za točnost danih osobnih podataka. Član može u bilo kojem trenutku tražiti ostvarivanje svojih prava u vezi zaštite osobnih podataka sukladno informacijama objavljenima u Politici zaštite osobnih podataka dostupnoj u poslovnici OC-a i na www.opto-centar.hr. OC će predmetne osobne podatke prosljeđivati obrtu "OPTO CENTAR" , vlasnik NIKO LUKENDA, sa sjedištem u Zagrebu, Vlaška 64, OIB: 70083589387, a sve u svrhu pružanja usluga iz programa vjernosti, osiguravajući pri tome zaštitu tih osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima. OC će navedene osobne podatke obrađivati do opoziva privole, od dana dostave pristupnice OC-u, nakon čega će ih brisati, anonimizirati ili pseudonimizirati.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću slanjem e-mail na adresu: . OC također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci OC.

STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE PRAVILA

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici OPTO CENTRA www.opto-centar.hr.

OC je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.opto-centar.hr

U Zagrebu, Studeni 2017. OPTO CENTAR, Vlaška 64, Zagreb