EU projekt

EU projekt

OPTO CENTAR sa zadovoljstvom objavljuje da je dana 29.08.2016. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za provedbu projekta „Opremanje pogona za proizvodnju kontaktnih leća“, prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Svrha ovog projekta je poboljšanje tehnološke spremnosti i prepoznatljivosti OPTO CENTRA sa ciljem povećanja prodaje vlastitih proizvoda.

Opći cilj projekta je doprinos razvoju MSP te stvaranju novih i očuvanju postojećih radnih mjesta.

Najvažniji dio projekta je nabava nove opreme za proizvodnju leća i mjernih uređaja u postojećem pogonu, uz dodatne aktivnosti sudjelovanja i promocije na stručnim sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

Zajedno do fondova EU

 

Rezultati projekta su povećanje produktivnosti proizvodnje i kvalitete proizvoda te promidžbenih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 3.087.846,70 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 1.108.293,64 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 01.01.2016. do 01.11.2016.
Kontakt osoba: Marin Radman, info@opto-centar.hr

www.strukturnifondovi.hr
www.ec.europa.eu/regional_policy/hr/funding/erdf/